“Lebaran, Ong. Hampura nya, aki sok kumawani ka ilaing,” kata Aki Ontohod dengan mata berkaca-kaca.
“Tibalik atuh aki, kedahna oge abdi anu mundut dihapunten, anak kanu jadi kolot. Sareng deui teu kedah ngeclakeun cai soca. Ongkoh saur aki lalaki mah pantrang ngaluarkeun cai soca,” jawab Abah Gunung Goong.
“Aki mah ngaluarkeun cai panon oge lain jejerih, tapi mata peurih ku haseup durukan. Bieu tas ngaduruk rarapen, atuda asa kaluman mani geus ngagugunung. Salila puasa diantep sina nambru. jeung deui, ari menta dihampura mah teu dikolot teu dibudak, sarua wae,” kata Aki Ontohod lagi.
“Oh, manawi teh aki ngageri bakat ku sedih dumeh lebaran,” tanggap Abah Gunung Goong.
“Sedih ongkoh, aki teh. Pek we bayangkeun ku ilaing. Lebaran, batur mah make baju weuteuh, aki mah teu sapotong-potong acan. Ilaing deui, ka kolot teh euweuh kaingetan. Rajeun mang meulikeun calana, teu parok jeung batur. Sabeulah hideung sabeulah bodas, siga calana suku dayak Cirebon,” Aki Ontohod agak memelas.
“Har, apanan saur aki, Lebaran mah teu kudu diaya-ayakeun dan agama oge teu nitah kitu. Abdi mah ngestokeun wejangan ti aki,” jawab Abah Gunung Goong.
“Ilaing mah salah harti, Ong. Basajan teh lain ngandung harti kudu rudin. Tapi ulah maksakeun melaan nganjuk ngahutang. Ilaing mah kumaha, ongkoh basajan, tapi sagala dibeuli ambeh sagala weuteuh. Tapi, najan bari kitu, keun wae da aki mah geus kolot. Masing pake ginding oge can puguh aya anu naksir,” tukas Aki Ontohod.
“Nya, keun we atuh. Anggoan mah tiasa diatur da teu kedah lebaran wae. Pami aya milik ku abdi dipang meserkeun. Nguping wartos, aki hoyong pangsi, kampret, sareng totopong weuteuh,” Abah Gunung Goong sedikit menghibur.
“Nuhun saacanna oge. Ngomong-ngomong, Jang Warta Kamana? asa can katembong. Pantesna mah, heulakeun sungkem ka aki,” Aki Ontohod teringat sama Jang Warta.
“Teu acan rupina mah. Tadi Jang Warta nelepon ka abdi nuju sibuk ngaliput arus mudik. Pami tos rengse bade ka dieu, cenah. Salam we ka aki saurna teh, sakantenan ngahaturkeun wilujeng boboran syiam,” jawab Abah Gunung Goong, disambut anggukan kepala Aki Ontohod.
“Ong, aki mah sok inget jaman baheula. Tapi ku ilaing oge kaalaman, da behdieunakeun oge masih keneh aya,” lanjut Aki Ontohod.
“Perkawis naon tea, aki?” Abah Gunung Goong agak heran.
“Eta geuning, jaman baheula mah lamun panungtungan puasa teh sok silih kirim kejo. Si anu ngirim kaanu, pajarkeun teh hoyong karaosan. Tapi kadangkala, kejo pangirim tatangga teh sok dikirimkeun deui ka tatangga anu lianna. Malah, tampolana, kejo eta teh sok balik deui kanu ngirim pangheulana,” Aki Ontohod mulai bercerita.
“Oh, perkawis eta? yaktos atuh, abdi oge emut. Apanan kapungkur kantos ku aki dipiwarang ngintun-ngintun ka tatangga. Harita teh sangu koneng diwadahan kana piring. Rencangna kulub endog sabeulah, bebecek tumis engkol sareng bihun, ditambih sambel goreng kentang sareng kurupuk kemplang. Sangu sapiring teh dituruban ku daun cau,” Abah Gunung Goong mengenang masa lalu.
“Tah, geuning ilaing inget keneh. Harita ilaing dititah ngirinkeun kejo ku si nini (almarhumah) bada asar. Kejo teh kacida pulenna sarta masih keneh ngebul. Kitu deui deungeunna, masih keneh pikauruyeun. Bumbuna lekoh ku cabe beureum. Kira wanci sareupna ngagayuh ka magrib, ka aki aya nu ngirim kejo. Barang ditelek-telek, aki ngarasa heran naha kejo teh bet balik deui,” lanjut Aki Ontohod.
“Naha aki mani yakin, eta sangu kiriman tatangga teh anu ti urang?” tanya Abah Gunung Goong.
“Rek teu yakin kumaha. Aki apal pisan, sabab aki anu ngawadahan kana piringna oge. Ngan aya bedana, basa mimiti dikirimkeun mah kejo teh pulen. Basa balik deui ka urang, jadi bear jeung semu garing. Kitu deui deungeunna, endog anu sabeulah beubeureumna tinggal sawareh. Maruragan basa dieurihkeun sigana mah. Sambel goreng kentang jadi peang, kurupuk oge geus ngariut ngaleutikan,” Aki Ontohod tampak yakin.
“Oh, kitu? abdi mah teu emut da katungkulkeun ku bedug magrib,” kata Abah Gunung Goong lagi.
“Lamun ningali kana warugana, eta kejo teh muter ti hiji imah ka imah anu sejenna. Teu kabayang kumaha lieurna kudu turun unggah piring alatan dieurih-eurihkeun. Salembur tea atuh, aya lima puluh imah mah,” lanjut Aki Ontohod.
“Sigana mah, eta sangu teh ngadon pelesiran panginten aki. Tos wareg jalan-jalan, balik deui ka tempat asalna. Apanan, saur paripaos oge, cai mah tara poho ka wahangan,” imbuh Abah Gunung Goong.
“Naha ari ilaing bet loslos kana cai? apanan urang teh keur nyaritakeun kejo,” pungkas Aki Ontohod.**

Iklan